DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grudziądzu nie prowadzi  działalności usługowej, z której przychody stanowią jej dochody własne. 

wytworzył: Ewa Kamińska

wprowadził: Ewa Kamińska

ostatnia zmiana: 12.07.2016