MAJĄTEK

na dzień 31 grudnia 2015 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grudziądzu zarządza majątkiem (zarząd trwały) Skarbu Państwa, który obejmuje:

·         budynek biurowo-laboratoryjny o powierzchni zabudowy 388 m2 na działce o powierzchni 511 m2 zlokalizowany przy ul. Kosynierów Gdyńskich 31 w Grudziądzu,

Wartość podstawowych środków trwałych w wartości początkowej wynosi 981.390 złote, a pozostałych środków trwałych (wyposażenia) 291.441 złotych.

wytworzył: Ewa Kamińska

wprowadził: Ewa Kamińska

ostatnia zmiana: 15.07.2016