Informacje publiczne są udostępnione w celu ich ponownego wykorzystywania pod warunkiem poinformowania o źródle, czasie ich wytworzenia i pozyskania.