URZĄD

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Grudziądzu

ul. Kosynierów Gdyńskich 31, 86-300 Grudziądz
tel. 056 451-78-12
fax: 056 451-78-11
e-mail: ppis@grudziadz.com

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Grudziądzu

ul. Kosynierów Gdyńskich 31, 86-300 Grudziądz
tel. centrali: 056 451-78-10
fax: 056 451-78-11
e-mail: ppis@grudziadz.com

Pozostałe numery telefonów zewnętrznych oraz ważniejsze telefony wewnętrzne

Komórka organizacyjna/stanowisko pracy

Telefon bezpośredni

Telefon wewnętrzny poprzez centralę

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

056 451-78-13

13

Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

Kierownik Oddziału

056 451-78-22

22

Kierownik Sekcji

Prewencji Chorób Zawodowych

056 451-78-13, 31

13,31

Nadzoru Przeciwepidemicznego

056 451-78-22, 23

22, 23

Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

056 451-78-24, 25, 26

24,25,26

Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

056 451-78-27, 28

27,28

Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

056 451-78-19

19

Higieny Dzieci i Młodzieży

056 451-78-20

20

Oddział Laboratoryjny

Kierownik Oddziału

056 451-78-33

33

Laboratoria

Oceny Środowiska Pracy

056 451-78-33

33

Badania Żywności i Żywienia

056 451-78-35

35

Badania Środowiska Komunalnego

056 451-78-34

34

Mikrobiologiczne

056 451-78-36

36

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

056 451-78-20

20

Stanowisko ds Statystyki, Ocen i Analiz

056 451-78-16

16

Specjalista ds. Systemu Jakości

056 451-78-22

22

Główny Księgowy

056 451-78-14

14

Kierownik Sekcji Administracyjno-Technicznej

056 451-78-17, 18

17,18

Stanowisko ds. Pracowniczych

056 451-78-21

21

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej BHP i P/POŻ.

056 451-78-18

18

wytworzył: Ewa Kamińska

wprowadził: Ewa Kamińska

ostatnia zmiana: 21.07.2016